Co je elektrická stimulace?

Elektrická stimulace nebo neuromuskulární elektrická stimulace (NMES) je metoda užívaná k vyvolání svalové kontrakce s využitím elektrických impulzů. Elektrody, ovládané jednotkou, se umístí na pokožku na předem určenou oblast. Následně je vyslán elektrický proud z jednotky k elektrodám a dodán do svalů, kde vyvolá svalovou kontrakci.

Slovníček elektroterapie

Četné formy elektroterapie se používají k mnoha účelům, od snižování bolesti a zánětu, po zlepšení funkce a síly.

 • NMES neuromuskulární elektrostimulace
 • EMS elektrická svalová stimulace
 • FES funkční elektrická stimulace
 • TENS transkutánní elektroneurostimulace
 • ETS EMG spouštěná stimulace
 • RETS reciproční EMG spouštěná stimulace

Stimuluje zotavení

Elektrická stimulace se ukázala jako účinná terapeutická možnost pro osoby trpící bolestí a slabostí. Níže jsou uvedeny některé z výhod, které mohou pacienti pocítit:

 • Snížení bolesti
 • Posílení svalů a reedukace
 • Navýšení rozsahu pohybu
 • Zvýšení cirkulace
 • Snížení spasticity
 • Zmenšení otoku
 • Snížení zánětu
 • Celkové zlepšení funkce

Ne pro každého

Ačkoliv je elektrická stimulace bezpečná k léčbě mnoha stavů, existují kontraindikace. Mezi běžné patří:

 • Vyvarovat se stimulaci
  • karotického sinu/ přední transcervikální oblasti
  • srdeční transthorakální oblasti
  • břišní, dolní část zad a pánevní oblasti během těhotenství
  • nádorových lézí
  • kovových předmětů na povrchu těla (např. svorky, špendlíky, externí fixátory)
 • Kardiostimulátor nebo defibrilátor
 • Pacienti trpící záchvatovitým onemocněním (epilepsie)