Co je elektrická stimulace?

Elektrická stimulace nebo neuromuskulární elektrická stimulace (NMES) je metoda užívaná k vyvolání svalové kontrakce s využitím elektrických impulzů. Elektrody, ovládané jednotkou, se umístí na pokožku na předem určenou oblast. Následně je vyslán elektrický proud z jednotky k elektrodám a dodán do svalů, kde vyvolá svalovou kontrakci.