Neglect syndrom: Funkce pravé a levé hemisféry po mrtvici

Mozek se skládá ze dvou funkčně odlišných polovin, známých jako pravá a levá hemisféra. Každá hemisféra je zodpovědná za různé úkoly, například pravá hemisféra ovládá levou polovinu těla a dostává z ní informace. Pokud dojde k poškození jedné hemisféry mozkovou mrtvicí, mozek může ztratit schopnost zpracovávat nebo vnímat to, co se děje s druhou polovinou těla nebo okolo ní. V těžkých případech dokonce pacient s cévní mozkovou příhodou nemusí vědět, že jedna ze stran jeho těla existuje a zcela ji ignoruje. Tento stav je známý jako hemineglekt nebo neglect syndrom (syndrom opomíjení). Neglect syndrom je výraznější a trvá déle, pokud je mrtvicí poškozena pravá hemisféra mozku. Poškozena však může být i levá hemisféra mozku, což má za následek neglect syndrom na pravé straně těla. Lékař ošetřující pacienta postiženého mrtvicí vždy zjišťuje, zda je pacient postižen neglect syndromem.

Co je neglect syndrom?

Neglect syndrom je charakterizován sníženým povědomím o podnětech přicházejících z jedné poloviny těla nebo z prostoru, ve kterém se vyskytuje, i když nedošlo k žádné ztrátě nebo poruše smyslů. Může znamenat neschopnost zpracovávat nebo vnímat objekty, lidi a jiné podněty. Někdy pacienti opomíjejí nebo dokonce zcela ignorují končetiny na postižené straně. Odborníci se domnívají, že se neglect syndrom vyskytuje pouze v případě, že jsou mrtvicí poškozeny specifické oblasti mozku. Například parietální lalůček v pravé hemisféře má na staratosti prostorové vnímání obou stranách těla, zatímco levý parietální lalok řídí pouze pravou stranu. Když je poškozen pravý parietální lalok, může být postiženo prostorové vnímání na obou stranách těla, ale neporušený levý parietální lalok může stále umožnit správné vnímání na pravé straně. Proto je neglect syndromem častěji postižena levá strana těla.

Pacienti s neglect syndromem mohou budit dojem, jako kdyby měli v nějaké míře ochrnutou končetinu, ale v tomto případě slabost končetiny není příčinou. Mnoho pacientů s ochrnutými končetinami si obě poloviny těla a okolní prostor uvědomuje. Pacienti s neglect syndromem však současně mohou mít i zvýšenou slabost končetin.

Jak se neglect syndrom diagnostikuje?

Pravá hemisféra mozku obecně koordinuje úkoly spojené s tvořivostí, vnímáním hudby, základním rozpoznávání objektů, emocemi a představivostí. Levá strana mozku je zodpovědná za úkoly, které zahrnují logiku, data, čísla a matematiku. Lékaři testují, zda dochází k neglektu (opomíjení) po poranění mozku, různými úkoly, např.:

  • Test půlení čáry Pacient je vyzván, aby označili střed čáry, která je nakreslena přes stránku.
  • Vyškrtávací test Pacient dostane stránku s písmeny, čárami nebo symboly a je požádán, aby určité položky označil tužkou (např. zakroužkoval).
  • Kreslení hodin Pacient je požádán, aby doplnil čísla na ciferníku hodin a zakreslil daný čas.

Tyto testy umožňují odborníkům určit přítomnost, lokalizaci a rozsah neglect syndromu.

Jak se neglect syndrom lečí?

Někdy se mozek z neglect syndromu zotavuje spontánně. Jindy je nutné mozek naučit, aby si všiml opomíjené strany těla a okolního prostoru. Nejúspěšnější v dosažení tohoto cíle se zdají být vizuálně orientované úkoly. Rodinní příslušníci a ošetřující pacinetů s neglect syndromem mohou využít následujících činností:

  • Označování Vytvořte sadu písmen nebo čísel a požádejte pacienta s neglect syndromem, aby na stránce našel a tužkou označil konkrétní položku. Povzbuzujte pacienta, aby procházel řádek po řádku, zleva doprava a shora dolů.
  • Čtení Na levou stranu stránek knih, novin nebo časopisů položte jasnou barevnou pásku nebo ji jinak označte. Tato značka ukazuje, kde na stránce by měl pacient začít číst a podporuje čtení zleva doprava.
  • Jídlo Posaďte se na vedle pacienta na jeho postiženou stranu a požádejte o oční kontakt, když s vámi mluví. Na zanedbanou stranu umístěte skleničku s pitím, ubrousek apod.
  • Vizuální vyhledávání  Rozmístěte před pacienta různé drobné předměty – i na neglect syndromem postiženou stranu. Poté jej požádejte, aby našel konkrétní předmět.
  • Navigace Projděte se s pacientem uvnitř nebo venku a žádejte jej, aby se díval a popisoval předměty nacházející se na postižené straně.

Důležitá je trpělivost

Vytrénovat mozek tak, aby reagoval na podněty a znovu se naučil určité chování, vyžaduje čas. Předpovědět, jak dlouho bude zotavení z neglect syndromu trvat, je velice obtížné. Nejlepší výsledky vám zaručí důslednost, opakování a trpělivost. V Saebo jsme odhodláni podpořit zotavení všech pacientů po mrtvici a pomoc jejich rodinám. Saebo nabízí širokou škálu produktů, které kombinují špičkové technologie s rehabilitačními technikami založenými na důkazech. Naše nabídka a síť terapeutů pracujících s Saebo může vám a vašim blízkým pomoci získat všechny potřebné nástroje pro co nejlepší rehabilitaci po mrtvici.

Další informace o neglect syndromu naleznete zde: Mrtvice v pravé hemisféře: následky a zotavení (připravujeme).

 


Veškerý obsah poskytovaný na tomto blogu má pouze informativní charakter a není určen jako náhrada za odbornou lékařskou pomoc, diagnostiku nebo léčbu. S případnými dotazy týkajícími se zdravotního stavu nebo problémů se vždy se obraťte na svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče. Pokud si myslíte, že váš zdravotní stav vyžaduje rychlou lékařskou pomoc, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo zdravotnickou záchrannou službu. Tyto internetové stránky a informace na nich uvedené používáte na své vlastní riziko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.