Vidět znamená věřit.

Saebo Mirror Box je vědecky ověřený léčebný nástroj používaný k urychlení a zlepšení motorických funkcí po mrtvici
a dalších neurologických poruchách. Během zrcadlové terapie umístí uživatel postiženou končetinu do zrcadlového boxu a zdravou končetinu položí před zrcadlo. Při pohledu na odraz zdravé končetiny v zrcadle je díky zrcadlovým neuronům
v mozku klientovi indukován pohyb díky pohybům zdravé končetiny před zrcadlem. Klient se současně snaží dané pohyby vykonávat postiženou končetinou umístěnou v zrcadlovém boxu.

Zrcadlová terapie pomáhá programovat mozek, aby vnímal postiženou končetinu jako zdravou.

To vytváří iluzi, že obě končetiny fungují normálně. Například pokud položíte levou ruku za zrcadlový box a pravou ruku
před něj, můžete svůj mozek podvádět tak, aby věřil, že odrazem pravé ruky v zrcadle je vaše levá. Je dokázáno, že tento silný vizuální podnět ze zrcadla může být terapeuticky využit ke zlepšení motorického výkonu a vnímání postižené končetiny.