Úchop a uvolnění. Funkční a smysluplné aktivity.

SaeboFlex a SaeboReach umožňuje pacientům s neurologickým deficitem (např. po mrtvici, úrazu hlavy, poškození míchy nebo periferního nervu) včasné zapojení do funkční terapie ruky a to i v domácích podmínkách. Unikátní ortéza polohuje palec a prsty v extenzi jako přípravu před manipulací s objekty. Pacient může vědomou flexí prstů provést úchop objektu. Jakmile dojde k uvolnění (ukončení stisku), systém pružin pro extenzi pomůže s otevřením ruky a uvolnění objektu.

Více o hlavních funkcích a výhodách